2014

 

 

הודעת המשך מספר 12 למחלת ניוקסלhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2014/Pages/newcastle_12.aspxהודעת המשך מספר 12 למחלת ניוקסלהודעת המשך מספר 12 למחלת ניוקסל
הודעת המשך מספר 11 למחלת ניוקסלhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2014/Pages/newcastle_11.aspxהודעת המשך מספר 11 למחלת ניוקסלהודעת המשך מספר 11 למחלת ניוקסל
הודעת המשך מספר 10 למחלת ניוקסלhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2014/Pages/newcastle_report_24.11.14.aspxהודעת המשך מספר 10 למחלת ניוקסלהודעת המשך ניוקסל 10 24.11.2014.
הודעת המשך מספר 8 למחלת ניוקסלhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2014/Pages/הודעת המשך מספר 8 למחלת ניוקסל.aspxהודעת המשך מספר 8 למחלת ניוקסלהודעת המשך מספר 8 למחלת ניוקסל