2015

 

 

הודעת המשך מספר 13 למחלת ניוקסלhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2015/Pages/newcastle13.aspxהודעת המשך מספר 13 למחלת ניוקסל
הודעה אודות אבחון מחלת אנתרקס בפרה (בקר לבשר), רמת מגשימיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2015/Pages/antrax_cow.aspxהודעה אודות אבחון מחלת אנתרקס בפרה (בקר לבשר), רמת מגשימים