בתי מטבחיים

 

 

DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=30DispForm.aspx

 

​היחידה מטפלת בנושאים הבאים:

  • פיקוח על בתי מטבחיים על פי תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות).
  • מניעת הפצת מחלות בעלי חיים.
  • פיקוח וטרינרי סדיר על בתי המטבחיים.
  • פיקוח על היגיינת ואיכות הבשר.
  • הכשרת רופאים ומפקחים.

פעילות הרופא הווטרינר הראשי לפיקוח על בתי מטבחיים מבוססת על תקנות שחיטת בהמות, התשכ"ד 1964. 
מסגרת הסמכות והאחריות על פעילות "בתי המטבחיים" הנה בהתאם למפרט הפעילות המעוגן בתקנות שחיטת בהמות מסגרת פקודת מחלות בעלי החיים.

בתי מטבחיים (שו"ט)

 

 

 

 

דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-2015שירותים וטרינריים;מנהלה (שו"ט);אפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות (שו"ט);בריאות דבורים;בריאות דגים;בריאות סוסים (שו"ט);בריאות צאן (שו"ט);בריאות חזירים (שו"ט);בתי מטבחיים (שו"ט);מכון וטרינרי (שו"ט);יבוא יצוא (שו"ט);מערך בריאות עופות (שו"ט);פיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט);האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט);צער בעלי חיים (שו"ט);שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט);תכשירים וטרינריים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2014-2015.aspxדו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-201507/03/2017 22:00:00{79468b76-5725-4ca3-85b7-6252b4b85da4}503f4d47-3870-431a-8788-ac7baa46295932
שינוי מדיניות אישור בתי מטבחיים בחו"ל ליבוא לישראליבוא ויצואיבוא יצוא (שו"ט);בתי מטבחיים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/PRELISTING.aspxשינוי מדיניות אישור בתי מטבחיים בחו"ל ליבוא לישראל02/01/2017 22:00:00{42be0c1f-5700-4199-be39-78001b76cd02}983a65da-d40b-4d1c-a77e-5a64bca1e01819
משרד החקלאות הורה על הפסקת פעילות השחיטה בבית המטבחיים "דבאח"המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיבתי מטבחיים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/BateiMitbachaim/pirsumim/Pages/sgirat_beit_mitbahaim.aspxמשרד החקלאות הורה על הפסקת פעילות השחיטה בבית המטבחיים "דבאח"08/06/2015 21:00:00{df6763b4-9bf5-4295-8c34-a12160cb67c2}9a3aa071-3b33-4075-a73c-d329e22bd6c04
מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר תפסו היום כחצי טון בשר בקר מוברח ברכב פרטי משטחי הרשות הפלשתינאית, הבשר היה מיועד לשיווק בארץהמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיבתי מטבחיים (שו"ט);פיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/meat_smuggling.aspxמפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר תפסו היום כחצי טון בשר בקר מוברח ברכב פרטי משטחי הרשות הפלשתינאית, הבשר היה מיועד לשיווק בארץ21/01/2015 22:00:00{8d838a83-1d3b-49bb-9101-f996d616e00f}a9a8246c-3f18-467e-a18b-6c2f0b1ec0f26

 

 

דולב סרחיודולב סרחיו{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466411דולב סרחיורופא וטרינר ראשי - פיקוח על מוצרים מן החי03-968168103-9681611Sergiod@moag.gov.il
נעמה זערורנעמה זערור{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466252נעמה זערוררופאה וטרינרית - אחראית בתי מטבחיים ופסדים03-9681682NaamaZ@moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוק רישוי עסקים, תשכח-1968https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_rishuy_asakim_68.aspxחוק רישוי עסקים, תשכח-1968
תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות), תשס- 2000https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_mahalot_baaley_haim/Pages/takanot_mahalot_baalei_haim_meniat_shaariot_biologiot2000.aspxתקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות), תשס- 2000
תקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), תשמא-1981https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_mahalot_baaley_haim/Pages/takanot_mahalot_baalei_haim_psadim1981.aspxתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), תשמא-1981
תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), תשך-1960https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_mahalot_baaley_haim/Pages/takanot_mahalot_baaley_haim_shhita_ofot_60.aspxתקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), תשך-1960