תחיקה

תקנות​
דרישות (נהלים):
  • נוהל קבלת בהמות לשחיטה בבית המטבחיים.
  • שחיטה מחוץ לכותלי בית מטבחיים (שחיטה פולחנית).