מדור לפטוספירוזיס והפלות יונקים

 

 

 

​​​

מדור לפטוספירוזיס והפלות יונקים

 

 

 

 

טוקסופלסמה בכבשיםבריאות צאן (שו"ט);מדור לפטוספירוזיס והפלות יונקיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2010/Pages/toxoplasma_kzasim.aspxטוקסופלסמה בכבשים06/03/2010 22:00:00{c2354ccf-654f-49cb-9518-19eae3969d9a}27d093bd-e6c0-4846-bff9-41d9bec131f918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_rashut_leumit_97.aspxחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_haam_1977.aspxתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977