מחקר - השפעת רפתות על איכות מי תהום

עבודה זו נועדה לבחון את השפעתם של משקי חי ובעיקר רפתות אופייניות באזור מישור החוף בישראל על מי התהום
תוך הגדרת תרומתן הישירה של המשקים לזיהום מי התהום שמתחתם. העבודה תבחן את אופן השפעתן של רפתות בודדות תוך הסתכלות על היבטים ההידרולוגיים, גיאוכימיים, ומיקרובייליים. בכלל זה יבחן מכלול מרכיבי הזיהום הפוטנציאלים מעומסי חנקן וזרחן ועד להשפעתם של מגוון המוצרים בממשק וטרינרי, חומרים אנדוקרינים, תרופות (בעיקר אנטיביוטיקות) וחומרי הדברה המשמשים ברפתות אופייניות בישראל. השפעתן של הרפתות על מי התהום תיבחן מתוך התמקדות בתהליכים המתרחשים בתווך הלא רווי ומי התהום העליונים בלבד וזאת במטרה לבודד את השפעת הרפת מגורמי זיהום אחרים. סקירת מגוון מרכיבי הזיהום בשפכים ובזבל של רפתות אופייניות יהווה בסיס לבחירה של מזהמים אינדיקטורים שהליך נדידתם אל מי התהום ושרידותם בתת הקרקע יבחנו במסגרת העבודה. במקביל יבחן הפרוס המרחבי מזהמים שמקורם במוצרים וטרינריים באזור בו מצוי ריכוז גבוה של רפתות, כדוגמת אזור באר טוביה.

מחקר - השפעת זירלנון ( zearalenone) על הפעילות השחלתית בבקר לחלב  

בעבודת מחקר זו אנו בודקים באופן מבוקר את השפעת האכלה של כמויות שונות של זירלנון על מערכת הרבייה בבקר לחלב (בשיתוף עם מכון וולקני).

מחקר - גילוי חשיפה של ציפורי בר לרעלים בסביבה DABSE  

הסתיים הפיתוח, עם שותפים בארה"ב, של מערכת בדיקת דם לחשיפת ציפורי בר לששת הקבוצות של מזהמי סביבה הסכונים ביותר לבריאותם. בכמויות מזעריות (200 µl) של דם ניתן לגלות רמות של חלקי לביליונים בודדים. הקבוצות
מכילות:

a) Elements - arsenic, cadmium, lead, mercury, selenium, thallium

b) Chlorinated hydrocarbon insecticides, represented by βHCH, DDT, DDE and oxychlordane

c) Polychlorinated biphenyls (PCBs), the marker being congener 153

d) Polybrominated biphenyls (PBBs), the marker being congener 153

e) Polybrominated diphenyl esters (PBDEs), the marker being congener 47

f) Perfluorinated compounds (PFCs), represented by perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanoic acid  - PFOA

בבדיקת 25 נשרים מבוגרים וצעירים מצאנו רמות של מזהמים בדם בסדר גודל של ערכים נורמאלים באדם, וזאת קובע שנשרים בארץ אינם מושפעים לרע על ידי מזהמי סביבה אלה.