​המעבדה למחלות עופות משוייכת לחטיבה למחלות עופות ודגים.

המעבדה עוסקת באבחון שוטף של המחלות מתבצע באמצעות מערכות אבחון 

מתקדמות. האבחון מתבסס על שיטות חדשניות ומקובלות במעבדות המובילות 

בעולם.

במקביל לאבחון, נערכות פעילויות מגוונות בתחום המחקר בשיתוף עם גורמי חוץ שונים, מחקרים בנושא שיפור משק העופות, בריאות הציבור, אבחון ומניעת המחלות.

מעבדה למחלות עופות (שו"ט)

 

 

 

 

קדחת מערב הנילוס (קמ"ה) והנגיף המעביר אותהשירותים וטרינרייםשירותים וטרינריים;מכון וטרינרי (שו"ט);מעבדה למחלות עופות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2018/Pages/Kadahat_maarav_hanilus.aspxקדחת מערב הנילוס (קמ"ה) והנגיף המעביר אותה31/07/2018 21:00:00{1d1e2b19-ecab-4735-bfbd-51bc94630a93}17dbe578-56be-4296-bbce-35c38cc3f6c53
הודעת המשך מספר 10 למחלת ניוקסלבריאות בעלי חיים;בריאות עופותאפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות (שו"ט);ניוקסל;מעבדה למחלות עופות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2014/Pages/newcastle_report_24.11.14.aspxהודעת המשך מספר 10 למחלת ניוקסל23/11/2014 22:00:00{859ad7fa-32e5-440a-88b5-7097e184a371}2fb5a9e4-c79e-4421-b53a-925985d87be96
דיווח סופי ל-O.I.E אירוע ניוקסל - 3/9/13ניוקסלאפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות (שו"ט);מעבדה למחלות עופות (שו"ט);מערך בריאות עופות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2013/Pages/oie_newcasel_3-9-13.aspxדיווח סופי ל-O.I.E אירוע ניוקסל - 3/9/1307/09/2013 21:00:00{603c97ea-412d-4f0d-8172-3da105f10010}8e7d5b15-bfaf-4773-b89b-b2f5302f2e969
הודעה ללולנים - מאי 2013מערך בריאות עופות (שו"ט);מעבדה למחלות עופות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2013/Pages/mico_5-2013.aspxהודעה ללולנים - מאי 201319/05/2013 21:00:00{47bd8aa4-77bc-4b3d-b095-44134a32acb2}baa214da-ecb8-4c88-a680-2b199d1ac2e58

 

 

אבישי לובליןאבישי לובלין{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466174אבישי לובליןמנהל (בפועל) החטיבה למחלות עופות03-968163903-9681739lublina@int.gov.il
אלטורי אמירהאלטורי אמירה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465798אלטורי אמירה03-9681739Amiraa@moag.gov.il
אינה ליסנינסקיאינה ליסנינסקי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465860אינה ליסנינסקימדור מיקופלסמה03-9688940 , 03-968161703-9681739AvishaiL@moag.gov.il
אביב דיקלהאביב דיקלה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465933אביב דיקלהממונה על שיוויון מגדרי, יועצת המנכ"ל לקידום נשים ואחראית הבטחת איכות03-968163903-9681739diklaa@moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכד-1963https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_hamuaza_leanaf_halul_ezur_veshivuk1963.aspxחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכד-1963
חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_rashut_leumit_97.aspxחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים עופות שהורמנו או הוזנו בחומרים כימייםhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/ztav_pikuah_miztrachim_sherutim.aspxצו הפיקוח על מצרכים ושירותים עופות שהורמנו או הוזנו בחומרים כימיים
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), תשע"ב - 2011https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_tzaar_baaley_haim/Pages/takanot_hovalat_ofot_2011.aspxתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), תשע"ב - 2011