​תחומי אחריות המדור

  • אבחון שוטף של מחלות הנגרמות על ידי מיקופלסמות.
  • ביקורים בשדה ותיחקור אירועים במשקים בתאום עם הרופא המטפל ועם רופא הלשכה הווטרינרית.
  • ביצוע מחקרים יישומיים ובסיסיים.

המדור למיקופלסמה מבצע אבחון של מיקופלסמות שונות ​

1. זיהוי נוכחות של מיקופלסמה גליספטיקום, מ. סינוביה ומ. מלאגרידיס בתמיכה למערך הפיקוח והניטור של להקות רבייה.
2. אבחון של חיידקי המיקופלסמה בתחלואה בלהקות עופות מסחריות ובבעלי כנף אחרים.
3. פעילות כמעבדה רפרנטית של המכון הווטרינרי להגדרת בידודי המיקופלסמה/זיהוי נוכחות המיקופלסמה בדוגמאות שונות מיונקים.
הבדיקות המתבצעות ביחידה למיקופלסמה:
1. זיהוי דנ"א מיקופלסמתי בדוגמא באמצאות מבחן PCR.
2. בידוד החיידק ואפיונו תוך שימוש בנוגדן ספציפי בשיטת האימונופלואורסנציה (IMF).
3. מבחנים סרולוגיים (RSA, ELISA).

בעלי תפקידים

ד"ר אינה ליסנינסקי - מנהלת המדור
טל: 03-9681617, 03-9688940 
פקס: 03-9681739
e-mail: innal@moag.gov.il 

ד"ר אירנה גרשמן - רופאה ווטרינרית 
טל: 03-9681617 
פקס: 03-9681739
e-mail: irenag@moag.gov.il 

גב' אינה מיקולה, מיקרוביולוגית​
טל: 03-9681617 
פקס: 03-9681739
e-mail: Innam@moag.gov.il 

שירות לקוחות מדור מיקופלסמה​​