מחקרים במעבדה לפרזיטולוגיה

1. מחקר בנושא חיסון בקר נגד נאוספורוזיס עם טפילים חיים

נאוספורוזיס הנה מחלה הנגרמת מהדבקת הבקר בטפיל חד-תאי נאוספורה קנינום. המחלה נפוצה בכל העולם ובכלל זה בישראל ומוכרת כאחד הגורמים העיקריים להפלות בבקר לחלב ובשר.

בסקרים סרולוגיים ובמבחנים מולקולריים שבוצעו בישראל בשנים האחרונות בנפלים מהפלות נמצא שכ- 30% מהפלות בבקר לחלב נגרמות מהדבקת העובר בנאוספורה קנינום ומעל 40% מהאמהות נושאות כייל נוגדנים משמעותי לטפילים. הפלות עלולות להתרחש לאורך כל חיי הפרה ומספר הריונות של הפרה עלולים להסתיים בהפלות חוזרות. התברר שבתקופת ההריון קיימת תופעה של דיכוי המערכת החיסונית התאית, דבר המאפשר התפרצות מחודשת של המחלה, הבאה לידי ביטוי בהופעת טפילים בדם והדבקת העובר דרך השלייה. 
בניסוי מקדמי בישראל נמצא שבפרות שנחשפו לנאוספורה לפני ההזרעה ובהמשך הוזרקו בטפילים חיים ביום ה- 140 להריונן, נמנעה הפלת העובר.

ניסויים מקדמיים בוצעו עם טפילים שמקורם בבידוד NC1 מארצות הברית ועם טפילי נאוספורה שבודדו לאחרונה מבקר ישראלי. בתכנית המוצעת יערכו בבקר לחלב ניסויי חיסון מבוקרים של פרות בהריון, בעלות כייל נוגדנים לנאוספורה, עם טפילים חיים שמקורם מבידוד ישראלי.

התרכיב שיכיל טפילים חיים יוזרק ביום 130-140 של הריון לכ- 50 פרות. קבוצת פרות נוספת, בעלת כייל חיובי, לא תוזרק ותשמש כקבוצת ביקורת. קבוצת ביקורת נוספת תורכב מפרות שימצאו סרולוגית שליליות. יערך מעקב אחרי הפרות להפלות ולהמלטות וולדות בכל הקבוצות. בדיקות סרולוגיות לרמת הנוגדנים יבוצעו לפני החיסונים של האימהות ולאחר המלטה ייבדק כייל נוגדנים של וולדות לפני ואחרי שתיית קולוסטרום.
מעקבים אחרי כל הקבוצות בניסוי יתבצעו למשך שלוש שנים ויכללו את האימהות והשגר.


2. מחקר בנושא פטריות אנטומופתוגניות כאמצעי להדברת קרציות

המחקר מתבצע בשיתוף מדענים ממרכז וולקני ומדענים מנמיביה. 
במדינות רבות בעולם, כמו גם בישראל, מנסים למצוא חלופות לחומרי ההדברה הכימיים כאמצעי להדברת קרציות. הניצול של פטריות אנטומופתוגניות לקטילת קרציות היא אחת החלופות האפשריות.


3. מחקר בנושא יחסי הגומלין בין פטריות אנטומופתוגניות וקרציות

המחקר מתבצע בשיתוף מדענים ממרכז וולקני. במהלך העבודה נלמדים לפרטיהם שלבי ההדבקה וההתפתחות של פטריות בבואן במגע עם קרציות. נבדקים בעיקר שלבי ה- Adhesion Germination, formation ofapressorium, Penetration, Establishment and Sporulation.


4. מחקר בנושא שפעת פטריות אנטומופתוגניות על ההתנהגות של קרציות טרם מותן והשפעת הפטריות על פרוקי רגליים

המחקר מתבצע בשיתוף מדענים ממרכז וולקני. במהלך העבודה נלמדים לפרטיהם השפעות שלבי ההדבקה וההתפתחות של הפטריות על הפיזיולוגיה וההתנהגות של הקרציות טרם מותן. בנוסף נבדקת ההשפעה של הפטריות על פרוקי רגליים החיים בסביבת קרציות.


5. מחקר בנושא הדברה מיקרוביאלית של פרעושים

המחקר מתבצע בשיתוף מדענים ממרכז וולקני. במהלך העבודה תלמד האפשרות לפיתוח תכשיר מיקרוביאלי לשימוש על הפונדקאי ועל הקרקע כנגד פרעושים. תוך שימוש באוסף גדול של זני פטריות ונמטודות אנטומופטוגניות, מתוכם יבחרו מספר זנים לבדיקת אלימותם לדרגות שונות של פרעוש החתול והתאמתם לתנאי סביבה שונים.
במהלך העבודה, תוקם לראשונה בישראל מערכת מעבדתית לגידול המוני של פרעוש החתול.​​