המעבדה לברוצלוזיס בחטיבה לבקטריולוגיה שבמכון הווטרינרי על שם קמרון הוכרה במהלך חודש מרס 2014 כמעבדת ייחוס (רפרנטית) של הארגון הבין לאומי למזון וחקלאות – FAO.

ההכרה במעמד המעבדה נחתמה בין ה- FAO לבין מנהל המכון הווטרינרי, לאחר בחינה מדוקדקת של הישגי המעבדה בתחומי האבחון, החיסון, המחקר הבקטריולוגי, ההשתתפות במבצעי שליטה של המחלה בתחומי המדינה ובשותפויות מחקר בין-לאומיות. הכרה זו באה בנוסף להיות המעבדה מרכז ארצי למחלת הברוצלוזיס ברוב שנות פעילותה, (הסמכה ממשרד הבריאות), והיות המעבדה מרכז לברוצלוזיס של הארגון הבין-לאומי למחלות בעלי חיים – OIE, מאז שנות התשעים של המאה הקודמת.להמשך הכתבה

 

 

נוהל והנחיות למשלוח דגימות למעבדות המכון הווטרינריhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/hanhayot_mishloah_dgimot_machon_vet.aspxנוהל והנחיות למשלוח דגימות למעבדות המכון הווטרינרילהלן נוהל והנחיות למשלוח דגימות בעלי חיים לבדיקה במעבדות השונות במכון הווטרינרי - השירותים הווטרינריים.
דו"ח שנתי - החטיבה לבקטריולוגיה 2016https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bakteryologia_vemikologia/pirsumim/Pages/bact_devision_2016.aspxדו"ח שנתי - החטיבה לבקטריולוגיה 2016
דו"ח שנתי חטיבה לבקטריולוגיה 2015https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bakteryologia_vemikologia/pirsumim/Pages/BactDivision2015final.aspxדו"ח שנתי חטיבה לבקטריולוגיה 2015