משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש לקבל מידע מגורמים רלבנטיים בדבר יכולתם להעמיד לרשותו שני רובוטים לביצוע בדיקות סרולוגיות בהתאם מדויק למפרט שבהמשך ההודעה.  

מדובר במפרט טכני ל-2 מערכות רובוטיות לעבודה סרולוגית הכוללות ביצוע בדיקות קשירת המשלים (complement fixation) וביצוע בדיקות ELISA עם ערכות מסחריות.

המגיבים לבקשה זו מתבקשים להגיש את התייחסותם וכל חומר רלבנטי אחר העשוי לדעתם לעניין את המשרד בהיבט זה (פרוספקטים, תעודת אחריות, הסמכה כמשווק ב מטעם היצרן בחו"ל , הוכחת ניסיון קודם וכ"ו) לא יאוחר מיום א' 6/12/2015 בשעה 13:00, באחד מן האופנים הבאים: 

  • משלוח הודעת פקס למספר 03-9681722 (להודעת הפקס יצורפו כל המסמכים הדרושים).
  • משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת michaelber@moag.gov.il להודעת הדוא"ל יצורפו כל המסמכים הנדרשים כשהם סרוקים בפורמט PDF).


למידע נוסף ולמפרט המלא

 

 

נוהל והנחיות למשלוח דגימות למעבדות המכון הווטרינריhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/hanhayot_mishloah_dgimot_machon_vet.aspxנוהל והנחיות למשלוח דגימות למעבדות המכון הווטרינרילהלן נוהל והנחיות למשלוח דגימות בעלי חיים לבדיקה במעבדות השונות במכון הווטרינרי - השירותים הווטרינריים.
דו"ח שנתי - החטיבה לבקטריולוגיה 2016https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bakteryologia_vemikologia/pirsumim/Pages/bact_devision_2016.aspxדו"ח שנתי - החטיבה לבקטריולוגיה 2016
דו"ח שנתי חטיבה לבקטריולוגיה 2015https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bakteryologia_vemikologia/pirsumim/Pages/BactDivision2015final.aspxדו"ח שנתי חטיבה לבקטריולוגיה 2015