​​

 

 

פגישת הוועדה המדעית של IRC STAR-IDAZ במכון הווטרינרי ע"ש קמרון: 19-20 לפברואר, 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Pirsumim/2018/Pages/STAR-IDAZ_IRC_KVI_February_2018.aspxפגישת הוועדה המדעית של IRC STAR-IDAZ במכון הווטרינרי ע"ש קמרון: 19-20 לפברואר, 2018