מחקר ופיתוח ברפואה וטרינרית

​תחומי הפעילות העיקריים בהם עוסק המכון הווטרינרי ע"ש קמרון הינם:
  • אבחון מחלות בעלי חיים ומחלות משותפות לבעלי חיים ולבני אדם, אבחון הרעלות בבעלי חיים.
  • מחקר יישומי ועריכת סקרים בתחום רפואה וטרינרית ובשטחים קרובים.
  • בדיקות בטיחות מזון מן החי וייצור תרכיבי חירום המיועדים לבעלי חיים.
  • מבין תחומים אלו, מחקר ופיתוח (R&D) הינו התחום השני בחשיבותו ובהיקף המשאבים המושקעים בו מצד המכון.
​עיקר המחקרים לטווח קצר ברפואה וטרינרית המתקיימים במכון הינם מחקרים יישומיים, שמטרתם מתן פתרונות ומענה לבעיות השעה בבריאות בעלי-חיים, בריאות הציבור ובטיחות מזון מן החי. לעומתם, עוסקים מחקרים ארוכי-טווח בפיתוח תרכיבים ובמחקר בסיסי.

מקורות המימון העיקריים למחקרים המתקיימים במכון הווטרינרי הינם: קרנות מחקר תחרותיות לאומיות ובין-לאומיות, חברות מסחריות פרטיות המעוניינות לעסוק בתחום מחקר ופיתוח.

המכון הווטרינרי ע"ש קמרון מורכב מ-17 מעבדות שונות החולשות על מכלול תחומי המחקר הווטרינרי ומשתייכות לאחת מחמש החטיבות הראשיות: בקטריולוגיה, וירולוגיה, פתולוגיה, פרזיטולוגיה והחטיבה למחלות עופות ודגים.

כמן כן, במכון הווטרינרי מופעל מתקן לאבחון מחלות מגפתיות המאפשר אבחון, מחקר, ביצוע ניסויים וייצור תרכיבי חירום בתנאי בטיחות ביולוגית שאינה מסכנת את הסביבה. המתקן הינו ייחודי למדינת ישראל בכל אזור המזרח התיכון.
חברות וגופים המעוניינים בשיתוף פעולה עם המכון הווטרינרי בנושא מחקר ופיתוח או בקבלת שירותי המכון בשימוש במתקניו הייחודיים - מוזמנים ליצור קשר עם מנהל המכון הווטרינרי​
מתקן אבחון מחלות מגפתיות