מידע אודות חוקרי המכון הווטרינרי

​שם מלא ותואר: ד"ר עדי בכר (PhD)
Adi Behar, PhD

תפקיד: אנטומולוגית של השרותים הווטירינריים.

תחומי עיסוק עיקריים: מחלות ויראליות המועברות על ידי יבחושים, התנהגות ואקולוגיה של יבחושים, פיתוח שיטות להדברה ביולוגית של יבחושים.

יחידה: החטיבה לפרזיטולוגיה

טלפון משרד / ​מעבדה: 09-9681678  

נייד: 0506244374

דוא"ל: adibehar@gmail.com