מידע אודות חוקרי המכון הווטרינרי

​​​​​​​​​

 

 

דף חוקר - ד"ר בוריס בנימין לבוביץhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Veterinary_ medicine_research/hokrey_machon_vet/Pages/boris_b.aspxדף חוקר - ד"ר בוריס בנימין לבוביץ
דף חוקר - ד"ר דויד קורנספןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Veterinary_ medicine_research/hokrey_machon_vet/Pages/david_k.aspxדף חוקר - ד"ר דויד קורנספן
דף חוקרת - ד"ר אינה ליסנינסקיhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Veterinary_ medicine_research/hokrey_machon_vet/Pages/ina_l.aspxדף חוקרת - ד"ר אינה ליסנינסקי
דף חוקרת - ד"ר אירית דוידסוןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Veterinary_ medicine_research/hokrey_machon_vet/Pages/irit_d.aspxדף חוקרת - ד"ר אירית דוידסון
דף חוקר - ד"ר אורן ארסטרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Veterinary_ medicine_research/hokrey_machon_vet/Pages/oren_o.aspxדף חוקר - ד"ר אורן ארסטר
דף חוקר - ד"ר דניאל יסעור - לנדאוhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Veterinary_ medicine_research/hokrey_machon_vet/Pages/daniel_y.aspxדף חוקר - ד"ר דניאל יסעור - לנדאו
דף חוקרת - ד"ר מוניקה לשקוביץ מזוזhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Veterinary_ medicine_research/hokrey_machon_vet/Pages/monika_l.aspxדף חוקרת - ד"ר מוניקה לשקוביץ מזוז
דף חוקר - ד"ר שלמה בלוםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Veterinary_ medicine_research/hokrey_machon_vet/Pages/shlomo_b.aspxדף חוקר - ד"ר שלמה בלום
דף חוקר - ד"ר שרון קרניאליhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Veterinary_ medicine_research/hokrey_machon_vet/Pages/Sharonk.aspxדף חוקר - ד"ר שרון קרניאלי
דף חוקרת: ד"ר עדי בכרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Veterinary_ medicine_research/hokrey_machon_vet/Pages/adi_b.aspxדף חוקרת: ד"ר עדי בכר