מידע אודות חוקרי המכון הווטרינרי

שם ותואר: דר' אירית דוידסון, Ph.D. 
Dr. Irit Davidson, Ph.D.    
              
תפקיד: חוקר​ת בכירה, עוסקת בחקר נגיפי עופות, ובפיתוח ויישום שיטות ​אבחון חדישות.

תחומי עיסוק עיקריים: 
  • קבוצת הנגיפים גורמי סרטן וכשל חיסוני בעופות, הכוללת את נגיף ההרפס MDV  ונגיפים ממשפחת הרטרו: נגיף המארק (Marek's diseases virus –​MDV), רטיקולואנדותליוזיס (reticuloendotheliosis - REV), לויקוזיס (avian leucosis virus - ALV) כולל הנגיף מסרוטיפ (ALV-J), אנמיה מדבקת (Chicken anemia virus - CAV)
  • נגיף הרפס נוסף, הגורם למחלת נשימה חריפה – נגיף הלרינגוטרכאיטיס (Infectious laryngotracheitis virus - ILTV)
  • נגיף אבעבועות (Fowlpox virus - FPV)
  • נגיף flavivirus  של תרנגולי הודו (Turkey Meningoencephalitis virus - TMEV)
  • נגיף שפעת עופות לא אלים מטיפוס (Avian influenza virus - H9N2)
יחידה: החטיבה למחלות עופות

טלפון משרד / מעבדה: 03-9681602

נייד: 0506-241832

דוא"ל: iritd@moag.gov.il; davidsonirit@gmail.com 

אירית דוידסון