מידע אודות חוקרי המכון הווטרינרי

​​שם מלא ותואר: ד"ר ​מוניקה לשקוביץ מזוז – רופאה וטרינרית, מומחית לפרזיטולוגיה, PhD

​Monica Leszkowicz Mazuz – DVM, PhD

תפקיד: מנהלת המעבדה לפרזיטולוגיה​
תחומי עיסוק עיקריים: מחלות הנגרמות על ידי טפילים - אבחון, אפידמיולוגיה, פיתוח אמ​צעי שליטה ויצור תרכיבים 

יחידה: החטיבה לפרזיטולוגיה

טלפון משרד / מעבדה: 03-9681690

נייד: 050-6241824

דוא"ל: monical@moag.gov.il