מידע אודות חוקרי המכון הווטרינרי

​שם מלא ותואר: ד"ר אורָן ארסטר
Oran Erster, PhD

תפקיד: חוקר בחטיבה לווירולוגיה

יחידה: החטיבה לווירולוגיה

טלפון משרד / מעבדה: 03-9681686

נייד: 050-6241986

דוא"ל: orane@moag.gov.il

תחומי עיסוק עיקריים: 
1. פיתוח ושימוש בכלים מולקולריים לגילוי פתוגנים נגיפיים בעלי חשיבות ווטרינרית ופיתוח מבחנים לאבחנה בין זנים שונים מאותו מין, ובין זנים אלימים וזני תרכיב.
2. זיהוי נגיפים בעלי חשיבות ווטרינרית בחרקים מעופפים בסביבת הבקר והצאן על ידי שימוש ב- Metagenomics ושיטות מולקולריות איכותיות וכמותיות אחרות.
3. יצירת חלבונים נגיפיים בעלי חשיבות ווטרינרית לפיתוח מערכות אבחון משופרות ולבחינת הפוטנציאל שלהם כמרכיבים בתרכיבי חיסון משופרים.