מידע אודות חוקרי המכון הווטרינרי

​​שם מלא ותואר:​
דר' שלמה בלום, רופא וטרינר – מומחה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה,
Dr. Shlomo (Eduardo) Blum, DVM, MSc, PhD

תפקיד: מנהל המעבדה לבקטריולוגיה

תחומי עיסוק עיקריים: בקטריולוגיה, מיקולוגיה, מחלות עטין

יחידה: החטיב​ה לבקטריולוגיה

טלפון משרד/מעבדה:  03-9688939, 03-9681680

דוא"ל: shlomobl@moag.gov.il

​רשימת פרסומים​​
שלמה בלום