מעבדה לאבחון וירלי

 

 

 

​מבנה החטיבה לוירולוגיה:

החטיבה לוירולוגיה כוללת את המעבדות הבאות:
א. המעבדה לאבחון נגיפי (כולל נגיפי ארבו)
ב. המעבדה לפה ולטלפיים (פו"ט)
ג. המעבדה לוירולוגיה מולקולרית
ד. המעבדה לביקורת תרכיבים

מטרות החטיבה לוירולוגיה:

א. אבחון שוטף של מחלות נגיפיות של בקר, צאן, חזירים וסוסים
ב. פיתוח ושיפור שיטות אבחוניות
ג. מחקרים יישומיים בנושא מחלות וירליות של חיות המשק הכולל מחקר אפידמיולוגי שיטות אבחון ויישום או פיתוח תרכיבים
ד. ייעוץ והדרכה

הנחיות למשלוח דוגמאות אבחון נגיפים למעבדה:​​

  • בידוד הנגיף: לצורך בידוד הנגיף יש לקחת את הדוגמא בשלב החריף של המחלה ולשלוח אותה בקירור בשעות העבודה תוך פחות מ- 24 שעות מלקיחתה תוך רישום מלא ומדויק של טופס המשלוח.
  • איברים ומטושים: יש לארוז את הדוגמאות במיכלים מעוקרים (סטריליים) עם מצע העברה (medium transport) בנפח מינימלי לכיסוי הרקמה. גם דגימות אלה יש לשלוח בקירור תוך פחות מ- 24 שעות מלקיחתן תוך הקפדה על רישום מלא ומדויק של טופס המשלוח.
  • מצע העברה: ישנם מצעי העברה שונים עבור נגיפים וחיידקים שונים. אנא צרו קשר עם המעבדות הרלוונטיות כדי לברר מהו המצע המתאים לבדיקות המבוקשות.
  • מבחנים סרולוגיים: במבחן סרולוגי יש צורך להקדים ולחשוב מהי השאלה הנבדקת ולשקול בהתאם האם צריך נסיוב מבעל חיים בודד, דגימות נסיוב מזווגות, או מדגם סרולוגי.​​
מעבדה לאבחון וירלי (שו"ט)

 

 

 

 

הוראות למשלוח דגימות לבדיקה למחלות וירליותמעבדה לאבחון וירלי (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/aivhun_virali/Pages/viro_ifun.aspxהוראות למשלוח דגימות לבדיקה למחלות וירליות26/04/2014 21:00:00{fc6780fa-339f-4e28-84bc-91b599e51103}1cf166e5-79f6-4128-bf8b-12006e1632945

 

 

קובטוננקו אניטהקובטוננקו אניטה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465817קובטוננקו אניטה03-968166303-9681788Anitak@moag.gov.il
גורוחוב אנהגורוחוב אנה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465818גורוחוב אנה03-9688947 , 03-968894903-9681788AnnaG@moag.gov.il
סול אסףסול אסף{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467037סול אסףמרכז תחום (אבחון פה וטלפיים)03-9681910Asafs@moag.gov.il
אלדר אביאלדר אבי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466647אבי אלדרמנהל מדור לדגים ומנהל מעבדה לאבחון וירלי03-968176003-9681739eldar@moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_haam_1977.aspxתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977
חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_rashut_leumit_97.aspxחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997