מעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית

 

 

 

​​​מבנה החטיבה לבקטריולוגיה

החטיבה כוללת את המעבדות הבאות:
א. המעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית
ב.  המעבדה להיגיינה של מזון מן החי ולחי
ג. המעבדה לשאריות  כימיות
ד. המעבדה לטיב דגה ומוצרי דיג

מטרות החטיבה לבקטריולוגיה

 • אבחון שוטף של מחלות זיהומיות הנגרמות על ידי חיידקים, פטריות (ורעלנים)
 • מחקר וסקרים בנושאי פרמקודינאמיקה ויעילותן של תרופות
 • בדיקות יעילות של תכשירי חיטוי ורישומם
 • בדיקות שאריות וחומרים מעכבים במוצרים מן החי
 • בדיקות לאיכות מיקרוביאלית של מזון ודגים
 • בדיקות איכות כללית של דגים ומוצריהם (טיב דגה) ושל חלב ומוצריו.
 • מרכזים ארציים ורפרנטיים לברוצלוזיס, בוטוליזם ולשאריות ביולוגיות במוצרי מזון
 • מאגר של זנים רפרנטיים, ברוצלוזיס ומחלות עטין
 • המעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית
 • מעבדה לברוצלוזיס כולל מרכז ארצי ומעבדת ייחוס בין-לאומית לברוצלה ומסונפת ל- .E.I.O
 • מעבדה ליציבי חומצה ואנאארובים כולל מרכז ארצי לבוטוליזם
 • מעבדה לגורמי הפלה כולל לפטוספירוזיס
 • מעבדה למחלות עטין ומרכז ארצי לבריאות העטין
 • מעבדה לאבחון בקטריולוגי ומיקולוגי כללי

מטרות השירות

 • בידוד וזיהוי גורמי מחלה בקטריאליים ופטרייתיים ובחינת רגישותם לתרופות
 • מחקר וסקרים בנושא זיהומים בקטריאליים ופטרייתיים
 • יעוץ לרופאים בנושאי פעילות המעבדה
 • למידע מורחב בתחום בקטריולוגיה ומיקולוגיה ווטרינרית קלינית​​​
מעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט)

 

 

 

 

דו"ח שנתי - החטיבה לבקטריולוגיה 2016מידע לחקלאי;שירותי מעבדות;בריאות בעלי חייםמעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט);מכון וטרינרי (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bakteryologia_vemikologia/pirsumim/Pages/bact_devision_2016.aspxדו"ח שנתי - החטיבה לבקטריולוגיה 201631/12/2017 22:00:00{5c2d698d-55d2-472a-b2b6-556b2aa96091}e4bbfe97-9f91-449f-aad7-3bd29618caab8
אפיון הדגימות לבדיקה במעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קליניתמעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bakteryologia_vemikologia/pirsumim/Pages/Bacterilogyinstructions.aspxאפיון הדגימות לבדיקה במעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית31/12/2017 22:00:00{5c2d698d-55d2-472a-b2b6-556b2aa96091}e4bbfe97-9f91-449f-aad7-3bd29618caab6
דו"ח שנתי חטיבה לבקטריולוגיה 2015מידע לחקלאי;שירותי מעבדות;בריאות בעלי חייםמעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט);מכון וטרינרי (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bakteryologia_vemikologia/pirsumim/Pages/BactDivision2015final.aspxדו"ח שנתי חטיבה לבקטריולוגיה 201505/02/2017 22:00:00{5c2d698d-55d2-472a-b2b6-556b2aa96091}e4bbfe97-9f91-449f-aad7-3bd29618caab7
דו"ח שנתי חטיבה לבקטריולוגיה 2014מעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bakteryologia_vemikologia/pirsumim/Pages/doch_bacterio.aspxדו"ח שנתי חטיבה לבקטריולוגיה 201402/11/2015 22:00:00{5c2d698d-55d2-472a-b2b6-556b2aa96091}e4bbfe97-9f91-449f-aad7-3bd29618caab4

 

 

ZinabZinab{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466605ביידר זינה03-968892203-9681692Zinab@moag.gov.il
דריי מרילדריי מריל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466911דרי מרילעובדת מעבדה03-9681715Meryld@moag.gov.il
באום מיריבאום מירי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466232באום מירי03-968177903-9688956mirib@moag.gov.il
קריפוקס אולגקריפוקס אולג{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466291קריפוקס אולג03-968160103-9681739Olegkr@moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

תעודת משלוח לחומר שהוצא בניתוח / ביופיסיהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bakteryologia_vemikologia/tfasim/Pages/Biop_form2.aspxתעודת משלוח לחומר שהוצא בניתוח / ביופיסיהתעודת משלוח לחומר שהוצא בניתוח / ביופיסיה

 

 

 

 

 

 

תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_haam_1977.aspxתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977
חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_rashut_leumit_97.aspxחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997