פרסומים

 

 

דו"ח שנתי - החטיבה לבקטריולוגיה 2016https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bakteryologia_vemikologia/pirsumim/Pages/bact_devision_2016.aspxדו"ח שנתי - החטיבה לבקטריולוגיה 2016
אפיון הדגימות לבדיקה במעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קליניתhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bakteryologia_vemikologia/pirsumim/Pages/Bacterilogyinstructions.aspxאפיון הדגימות לבדיקה במעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קליניתאפיון הדגימות לבדיקה במעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית
דו"ח שנתי חטיבה לבקטריולוגיה 2015https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bakteryologia_vemikologia/pirsumim/Pages/BactDivision2015final.aspxדו"ח שנתי חטיבה לבקטריולוגיה 2015
דו"ח שנתי חטיבה לבקטריולוגיה 2014https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bakteryologia_vemikologia/pirsumim/Pages/doch_bacterio.aspxדו"ח שנתי חטיבה לבקטריולוגיה 2014דוח שנתי בקטריולוגיה