פרסומים

להלן הדו"ח השנתי לשנת 2014 של החטיבה לבקטריולוגיה במכון הווטרינרי.

לדו"ח המלא