מעבדה לביקורת תרכיבים

 

 

 

המעבדה לביקורת תרכיבים מבצעת רישום ובדיקה תרכיבים המיועדים לשימוש וטרינרי.

החזקת וייצור תרכיבים לשימוש וטרינרי מבוצעים על פי תקנות מחלות בעלי חיים (מיקרואורגניזמים, תרכיבים ומעבירים), תשל"ה-1975.​​

מעבדה לביקורת תרכיבים (שו"ט)

 

 

 

 

עדכון לעניין תרכיבים לשימוש בבקר ובצאןמידע לחקלאי;בריאות בעלי חייםשירותים וטרינריים בשדה (שו"ט);מעבדה לביקורת תרכיבים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/tarkivey_bakar_tzon_10-4-14.aspxעדכון לעניין תרכיבים לשימוש בבקר ובצאן09/04/2014 21:00:00{b0ad2f23-2bd7-4a15-84fa-5978d96932cf}78b3f5ef-abf1-4929-ad7f-6048c42788bc16
רשימת תכשירי חיטוי-ניקוי כימיים הרשומים בתוקף מיום - 1/6/2012תכשירים וטרינריים (שו"ט);מעבדה לביקורת תרכיבים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2012/Pages/tahshirey_hituy.aspxרשימת תכשירי חיטוי-ניקוי כימיים הרשומים בתוקף מיום - 1/6/201205/06/2012 21:00:00{66584a68-e0f5-4e5f-ab09-07e24ba93626}fb3581fa-5c72-449c-ac7d-b9ea0adfc7ec11
רשימת התרכיבים הווטרינריים הרשומים בישראל - 1/1/2012מעבדה לביקורת תרכיבים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bikoret_tarkivim/pirsumim/Pages/Registered vaccines 01.01.12.aspxרשימת התרכיבים הווטרינריים הרשומים בישראל - 1/1/201231/12/2011 22:00:00{2eb401c8-7026-4885-b2bd-2eb03d40b6f3}fbeee051-ce60-4970-aef9-6b2d776312786
עדכון לרופאים הווטרינרים - תרכיב Duramune Max מתוצרת חברת Fort Dodgeהמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החימכון וטרינרי (שו"ט);תכשירים וטרינריים (שו"ט);מעבדה לביקורת תרכיבים (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/About/hozrim/hozrim/Pages/Duramune Max.aspxעדכון לרופאים הווטרינרים - תרכיב Duramune Max מתוצרת חברת Fort Dodge{f4b08ea9-7d63-4f53-85d7-ecab89aecef1}7ab3889e-6bd5-489b-8a07-429922c0e1b1119

 

 

מיכאל סימנובמיכאל סימנוב{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461681מיכאל סימנוב03-968193703-9681702
זלסקי אולגהזלסקי אולגה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466301זלסקי אולגה03-968170203-9681702Olgaz@moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_haam_1977.aspxתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977
חוק החומרים המסוכנים, תשנג-1993https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_hahomarim_hamesukanim1993.aspxחוק החומרים המסוכנים, תשנג-1993
חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_rashut_leumit_97.aspxחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמא-1981https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/pkudat_rokhim_1981.aspxפקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמא-1981