פרסומים

 

 

בדיקות BSE לפי מקור הבקר וקבוצות גיל לתקופה 1/1/2011-31/12/2010https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/lab_patalogia/publication/Pages/bse 2011.aspxבדיקות BSE לפי מקור הבקר וקבוצות גיל לתקופה 1/1/2011-31/12/2010בדיקות BSE לפי מקור הבקר וקבוצות גיל