לצ​פייה ​ב​טב​לת אירועי כלבת

​המעבדה לכלבת משוייכת לחטיבה לפתולוגיה.

המעבדה משמשת כמרכז ארצי המוכר על ידי משרד הבריאות, ועוסקת באבחון מחלת הכלבת בבעלי חיים ובבני אדם.

בדיקות המעבדה מוסמכות על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.​

מעבדה לכלבת (שו"ט)

 

 

 

 

תעודת רישום מעבדה רפואית ממשרד הבריאות - מרכז ארצי לכלבתמידע לחקלאי;כלבת;בריאות בעלי חייםמעבדה לכלבת (שו"ט);מכון וטרינרי (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/Pirsumim/2017/Pages/maabada_refuit.aspxתעודת רישום מעבדה רפואית ממשרד הבריאות - מרכז ארצי לכלבת20/02/2017 22:00:00{ac7c98d0-ac3e-46eb-a0ac-1341f1872841}011fd192-b477-4b12-8099-521e5c9763172
מסקנות וועדת בנושא פרוטוקול חיסון כלבים לכלבת כלבתמעבדה לכלבת (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/Pirsumim/2016/Pages/protocol_201116.aspxמסקנות וועדת בנושא פרוטוקול חיסון כלבים לכלבת 19/11/2016 22:00:00{2f1fcd91-0a89-40f7-82ee-1b5bedb888b8}95d0f398-379e-494f-a3d1-335af40242be5
הנחיות להגשת בקשה לדחיית חיסון כלבתמידע לחקלאי;בריאות בעלי חייםשירותים וטרינריים בשדה (שו"ט);מעבדה לכלבת (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2016/Pages/dhiyat_hisun_vet.aspxהנחיות להגשת בקשה לדחיית חיסון כלבת07/09/2016 21:00:00{88bf0076-98b2-424d-b106-800a7f8aacb7}353332d6-3aa1-445e-b352-b20a2cd065fa5
כתב מינוי לוועדה לבחינה מחודשת של פרוטוקול לחיסון כלבים בכלבתכלבתמעבדה לכלבת (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/Pirsumim/2017/Pages/ktav_minuy_vaada_070916.aspxכתב מינוי לוועדה לבחינה מחודשת של פרוטוקול לחיסון כלבים בכלבת06/09/2016 21:00:00{ac7c98d0-ac3e-46eb-a0ac-1341f1872841}011fd192-b477-4b12-8099-521e5c9763174

 

 

בוריס יעקובסוןבוריס יעקובסון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465880בוריס יעקובסוןמנהל המכון הווטרינרי ע"ש קמרון;מנהל מעבדה לכלבת03-9681682, 03-968171103-9605293borisy@moag.gov.il
מרינה איינגורמרינה איינגור{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466193מרינה איינגור03-9688928 ,03-968172703-9681730MarinaL@moag.gov.il
דברס נינלדברס נינל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466273דברס נינל03-9681727 03-968892803-9681730NinelD@moag.gov.il
שירי נובקשירי נובק{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467010נובק שיריעובד מעבדה03-6981727ShiriN@moag.gov.il

 

 

הגדרת אזורי סיכון למחלת הכלבת לשנת 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/ezor_sikun_kalevet_2019.aspxהגדרת אזורי סיכון למחלת הכלבת לשנת 201923/02/2019 22:00:00
שינוי במתכונת משלוח דו"ח תוצאות נוגדני כלבת לבע"ח המיועדים ליצואhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/Pirsumim/2018/Pages/shinuy_matkonet_mishloach_doch_totzaot.aspxשינוי במתכונת משלוח דו"ח תוצאות נוגדני כלבת לבע"ח המיועדים ליצוא21/02/2018 22:00:00
חיסון שועלים ותנים כנגד כלבת 2018-2017https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/Pirsumim/2017/Pages/hisun_shualim_tanim_2017-8.aspxחיסון שועלים ותנים כנגד כלבת 2018-201707/11/2017 22:00:00
הנחיות רופאי ומגדלי סוסים בנושא מניעת מחלת הכלבתhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/hozer_kalevet.aspxהנחיות רופאי ומגדלי סוסים בנושא מניעת מחלת הכלבת22/10/2017 21:00:00

 

 

 

 

תעודת משלוח חומר לבדיקת כלבת (ש.ו 67)כלבתhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/lab_patalogia/tfasim/Pages/teudat_mishloah_homer_kalevet.aspxתעודת משלוח חומר לבדיקת כלבת (ש.ו 67)תעודת משלוח חומר לבדיקת כלבת (ש.ו 67)
הנחיות וטופס לבדיקת נוגדני כלבת או מחלות נוספותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/Tfasim/Pages/hanhayot_bdikat_nogdaney_kalevet_mahalot_nosafot.aspxהנחיות וטופס לבדיקת נוגדני כלבת או מחלות נוספותהנחיות וטופס בקשה לבדיקת נוגדנים נגד כלבת או מחלות נוספות
טופס לדיווח על תופעות לוואי עקב חיסון כלבתhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/Tfasim/Pages/ivuah_tofaot_hisun_kalevet.aspxטופס לדיווח על תופעות לוואי עקב חיסון כלבתטופס לדיווח על תופעות לוואי עקב חיסון כלבת
בדיקת נוגדנים נגד כלבת לדגימות מחו"לhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/Tfasim/Pages/Kimron Veterinary Institute Rabies Lab 2011.aspxבדיקת נוגדנים נגד כלבת לדגימות מחו"לבדיקת נוגדנים נגד כלבת לדגימות מחו"ל
טופס מקוון - בדיקת נוגדני כלבת ובדיקות אחרות עבור בעלי חיים היוצאים מישראלכלבתhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/Tfasim/Pages/Request_Form_for_Testing_Animals_for_Export.aspxטופס מקוון - בדיקת נוגדני כלבת ובדיקות אחרות עבור בעלי חיים היוצאים מישראלטופס מקוון לבדיקת נוגדני כלבת ובדיקות אחרות עבור בע"ח היוצאים מישראל

 

 

<a href="/Pages/DogSearch.aspx" title="מאגר לרישום כלבים">חיפוש כלבים</a>מאגר לרישום כלבים
<a href="/vet/shirutim/Pages/tashlumim.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />tashlumim.aspx</a>תשלומים מקוונים

 

 

 

 

חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_rashut_leumit_97.aspxחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים), תשסז-2007https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_shonot/Pages/takanot_averot_minaliot.aspxתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים), תשסז-2007
תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד), תשיט–1959https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_kalevet/Pages/alevet_ahzakat_klavim_hatulim_kofim.aspxתקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד), תשיט–1959
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, תשסה-2005https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_kalevet/Pages/takanot_hasdarat_pikuah_klavim2005.aspxתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, תשסה-2005