2012

 

 

מפת אירועי כלבת בישראל בשנת 2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/Pirsumim/2012/Pages/kalevet_map_2012.aspxמפת אירועי כלבת בישראל בשנת 2012
רשימת פרסומים מקצועיים של המעבדה לכלבת לשנים 1999-2011https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/Pirsumim/2012/Pages/pirsumim_kalevet.aspxרשימת פרסומים מקצועיים של המעבדה לכלבת לשנים 1999-2011