2014

במסגרת פעולות המטה למלחמה בכלבת, יתבצע בתקופה שבין ה- 1 לינואר ועד לסוף אפריל 2014 שלב נוסף בפרויקט החיסון האוראלי של שועלים ותנים, המשותף לשירותים הווטרינריים ולרשות הטבע והגנים.

למידע מורחב