2016

​​המעבדה לכלבת במכון הוטרינרי מבצעת מבחן לנוכחות נוגדנים נגד כלבת בנסיוב של אדם ובעלי חיים. לאחרונה הוכרה המעבדה על ידי השוק המשותף לביצוע בדיקה זו.

מבחן זה מבוצע לאוכלוסיות הבאות:

  1. עובדי מעבדה וייצור תרכיב כלבת הנמצאים בסיכון מתמשך להיחשף לנגיף הכלבת. עובדים אלה נבדקים כל 6 חודשים לרמת נוגדנים.
  2. עובדים ברמת חשיפה משתנה כמו עובדי איבחון כלבת, וטרינרים ופקחים, עובדי רשות שמורות הטבע והגנים, מטיילים לאזורי כלבת אנדמיים.
  3. כלבים וחתולים אשר נלקחים למדינות חופשיות מכלבת כמו אוסטרליה וניו-זילנד. כמו כן למדינות הקהילה האירופית (AU) וזאת בהתאם לתקנה המחויבת מיום 4.7.04.

הבדיקה המבוצעת  

נוכחות נוגדנים נגד כלבת בשיטת נטרול נגיף בתרביות תאים. רמת הנוגדנים הנדרשת היא ≥0.5 IU/ml.

הדגימה הנדרשת לבדיקה הנה נסיוב של אדם או בעלי חיים (מבחנות עם גל או סרום). אם ניתן יש להפריד את הנסיוב מן הדם ולשלוח בקירור למעבדה. אם לא ניתן להפריד את הדם מן הנסיוב יש לשלוח את המבחנה מיידית למעבדה בקירור

זמן הבדיקה  

הבדיקות מתבצעות בימים שני ורביעי בכל שבוע והתוצאות מתקבלות לאחר 10 ימי עבודה.​

דוגמת בדיקה וטופס מלווה​  

בנוסף לדוגמת הדם יש למלא טופס מקוון ולשלוח אלינו מצורף עם דגימות הדם כאשר המבחנה מסומנת בארבעת הספרות האחרונות של השבב וטופס מוחתם בחתימתו של הרופא הווטרינר השולח. 

פרטים נוספים

מען למשלוח ותקשורת​  

מעבדה לכלבת, החטיבה לפתולוגיה

מכון וטרינרי, ת.ד. 12,בית דגן 50250
טלפונים:03-9688929/ 03-9681727 
פקס:03-9681721 
דואר אלקטרוני: Borisy@moag.gov.il
Marinal@moag.gov.il