טפסים

מטרת הבדיקה הינה קביעת רמת נוגדנים מנוטרלים נגד מחלת הכלבת בנסיוב.


להנחיות