מעבדה לשאריות כימיות

 

 

 

​​

מעבדה לשאריות כימיות (שו"ט)

 

 

 

 

רמות שאריות כימיות מרביות מותרות במוצרים שמקורם מן החי - 2015המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיתכשירים וטרינריים (שו"ט);מעבדה לשאריות כימיות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2015/Pages/sheriot_chimiot.aspxרמות שאריות כימיות מרביות מותרות במוצרים שמקורם מן החי - 201510/10/2015 21:00:00{61cc611b-5d3d-4088-ab68-a451b4d8a45a}ff8d73fe-4998-44af-aa16-161b2b3021595
רמות מרביות מותרות של שאריות כימיות במוצרים מן החי (בשר בקר, בשר עוף, חלב, דגים, ביצים, דבש)המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט);מעבדה לשאריות כימיות (שו"ט);תכשירים וטרינריים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/MRL Booklet Israel 2011.aspxרמות מרביות מותרות של שאריות כימיות במוצרים מן החי (בשר בקר, בשר עוף, חלב, דגים, ביצים, דבש)25/05/2011 21:00:00{8d838a83-1d3b-49bb-9101-f996d616e00f}a9a8246c-3f18-467e-a18b-6c2f0b1ec0f210
דו"ח וועדת ההיגוי העליונה לשאריות כימיות וביולוגיות במזון מן החי - 30/12/2009המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט);מעבדה לשאריות כימיות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/vaadat_higuy_tochnit_digo_09.aspxדו"ח וועדת ההיגוי העליונה לשאריות כימיות וביולוגיות במזון מן החי - 30/12/200909/02/2010 22:00:00{8d838a83-1d3b-49bb-9101-f996d616e00f}a9a8246c-3f18-467e-a18b-6c2f0b1ec0f212
ביקורת הקהיליה האירופאית 2010 - המלצות השו"ט למשקי גידול בעלי חיים בנושא שאריות כימיותהמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיתכשירים וטרינריים (שו"ט);מעבדה לשאריות כימיות (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/About/hozrim/hozrim/Pages/bikoret_eropa_mishakim.aspxביקורת הקהיליה האירופאית 2010 - המלצות השו"ט למשקי גידול בעלי חיים בנושא שאריות כימיות{f4b08ea9-7d63-4f53-85d7-ecab89aecef1}7ab3889e-6bd5-489b-8a07-429922c0e1b185

 

 

עדי דנגורעדי דנגור{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466668עדי דנגורראש ענף כרומטוגרפיה גז03-9681553adida@moag.gov.il
זטקובסקי אלכסנדרהזטקובסקי אלכסנדרה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467028זטקובסקי אלכסנדרהעובדת מעבדה לשאריות כימיות03-9681909Alexandraz@moag.gov.il
מלכה בריצימלכה בריצי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466181מלכה בריצי03-9688909 ,03-968896903-9681692malkab@moag.gov.il
בנגייב מילנהבנגייב מילנה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466221בנגייב מילנה03-968190903-9681692Milanab@moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_rashut_leumit_97.aspxחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים עופות שהורמנו או הוזנו בחומרים כימייםhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/ztav_pikuah_miztrachim_sherutim.aspxצו הפיקוח על מצרכים ושירותים עופות שהורמנו או הוזנו בחומרים כימיים
תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות), תשס- 2000https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_mahalot_baaley_haim/Pages/takanot_mahalot_baalei_haim_meniat_shaariot_biologiot2000.aspxתקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות), תשס- 2000
תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), תשנא–1991https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/briut_tzibur_sheriot.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), תשנא–1991