כספים (שו"ט)

 

 

 

 

 

 

נטע ענתנטע ענת{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465815נטע ענת03-968193003-9681731anatn@moag.gov.il
יצחק אורלייצחק אורלי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466108יצחק אורלי03-968196003-9681731
מסיקה קטימסיקה קטי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466128מסיקה קטירכזת (כספים וחשבונות)03-9681671Katiem@moag.gov.il
לאון לימורלאון לימור{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466166לאון לימור03-968893203-9681731Limorl@moag.gov.il