משאבי אנוש שו"ט

 

 

 

​מחלקת משאבי אנוש מטפלת באורח ריכוזי בכל עובדי השירותים הווטרינריים רבתי. המדובר בטיפול כוללני בפרט החל מגיוסו וקליטתו ועד לסיום עבודתו במערכת.

המחלקה מטפלת בנושאים מינהליים נוספים כגון: שירותי כתבנות ומזכירות, שירותי צילום, שכפול ודפוס, מעקב ביצוע חיסונים ובדיקות סרולוגיות, ניהול ארכיב לרשומות רפואיות, ביעור וגניזת מסמכים בשו"ט רבתי, נציגות בוועדת טפסים יעודיים לשירותים הווטרינריים.​

משאבי אנוש (שו"ט)

 

 

 

 

 

 

סלמאן דיקלהסלמאן דיקלה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465927סלמאן דיקלה03-968167703-9682729diklas@moag.gov.il
שלמה ליאתשלמה ליאת{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466152שלמה ליאתמנהלת03-968173203-9681729liats@moag.gov.il
שקד לימורשקד לימור{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466160שקד לימור03-968163003-9681721Limors@moag.gov.il
בן-קנדיל לינורבן-קנדיל לינור{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466165בן-קנדיל לינור03-968893303-9681753Linorb@moag.gov.il