פרסומים

 

 

נוהל רישוי רופאים וטרינריםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/pirsumim/Pages/nohal_rofim_vet.aspxנוהל רישוי רופאים וטרינרים
פרסום מפרטי הפעימה השניה ברפורמה לרישוי עסקים - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/pirsumim/Pages/rishuy_asakim.aspxפרסום מפרטי הפעימה השניה ברפורמה לרישוי עסקים - להערות הציבור
מוקד חירום - שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/pirsumim/Pages/moked herum.aspxמוקד חירום - שירותים וטרינרייםמוקד חירום