פרסומים

פורסמו מפרטי הפעימה השנייה ברפורמה לרישוי עסקים להערות הציבור –  המפרטים זמינים לצפייה באתר משרד הפנים

מפרטים בהם משרד החקלאות הינו נותן-אישור שפורסמו בפעימה זו:
3.2. ז' : בע"ח לרבות ימיים - הובלתם
4.1  ג': מדגרה  

המפרטים פתוחים להערות הציבור עד ל- 10.4.2017.

לטיוטות מפרטי הפעימה הראשונה

למפרטים המאושרים

 

 

אירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/ababuot_tzon_20.aspxאירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות