​​ספריית המכון הווטרינרי מספקת שירותי ספרייה ומידע לגורמים הבאים: אנשי מערך השו"ט רבתי, רופאים של בית הספר לרפואה וטרינרית שליד האוני' העברית ובית החולים הווטרינרי, סטודנטים של ביה"ס לרפואה וטרינרית, קהילת הרופאים הווטרינרים במדינה ולציבור הרחב. ​

השירותים שמספקת הספרייה למשתמשים:

השאלה, ייעוץ, הדרכה, דליית מידע, רכש (ספרים, מנויים של כתבי עת, תקנים וכולי), השאלה בין-ספרייתית, אספקת מאמרים מחו"ל, שירותי צילום, סריקה וצריבה. 
האוסף המיוחד של הספרייה כולל ספרים, כתבי-עת מודפסים, כתבי-עת אלקטרוניים (Full Text), מאגרי מידע ביבליוגרפיים, דו"חות, הליכים של כנסים, סמינרים וכולי, תדפיסים ועבודות גמר.

ספריית המכון הווטרינרי (שו"ט)

 

 

 

 

דברים לזכרו של פרופ' א. קמרון 2018. ד"ר אורי קושנירשירותים וטרינרייםספריית המכון הווטרינרי (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/toldot_sifria/Pages/zikaron_prop_kimron.aspxדברים לזכרו של פרופ' א. קמרון 2018. ד"ר אורי קושניר30/01/2019 22:00:00{88e9ef71-3756-4041-9a1a-b5a48368c574}51ed15d4-6ef8-4988-8f72-5e4b28139e9b31
Publications of KVI researchers 2016שירותים וטרינרייםמנהלה (שו"ט);ספריית המכון הווטרינרי (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/maamarim_machon/Pages/Publications-of-KVI-researchers-2016.aspxPublications of KVI researchers 201614/11/2018 22:00:00{c260b238-b54d-4fb5-bcf3-565585e80a09}aba6b5c3-7d96-429f-9831-9be68e4ff3b116
Publications of KVI researchers 2014-2015ספריית המכון הווטרינרי (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/maamarim_machon/Pages/Publications of KVI researchers 2015.aspxPublications of KVI researchers 2014-201502/08/2015 21:00:00{c260b238-b54d-4fb5-bcf3-565585e80a09}aba6b5c3-7d96-429f-9831-9be68e4ff3b115
Publications of KVI researchers 2013ספריית המכון הווטרינרי (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/maamarim_machon/Pages/Publications of KVI researchers 2013.aspxPublications of KVI researchers 201305/05/2013 21:00:00{c260b238-b54d-4fb5-bcf3-565585e80a09}aba6b5c3-7d96-429f-9831-9be68e4ff3b113

 

 

גולנדר פאינהגולנדר פאינה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465995גולנדר פאינהממונה ספרייה03-9681666 ,03-968170503-9681780fainag@moag.gov.il
חבושה אפרתחבושה אפרת{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466167חבושה אפרת03-968166603-9681780loan@moag.gov.il