ספרים, דו"חות ותקנים

 

 

אירועי Agrisrael 4.0https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Agrisrael.aspxאירועי Agrisrael 4.0
Publications of KVI researchers 2017https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/maamarim_machon/Pages/Publications-of-KVI-researchers-2017.aspxPublications of KVI researchers 2017
ספריית המכון הווטרינרי דו"ח שנתי 2014-2015https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/toldot_sifria/Pages/sifria_doch_shnati_2014-2015.aspxספריית המכון הווטרינרי דו"ח שנתי 2014-2015