​מערך בריאות העופות בשירותים הווטרינריים מופקד על הפיקוח, האכיפה והרגולציה בענף הלול. עיקר הפעילות מתבצעת בנושאים של בלימת מחלות מדבקות ומניעת התפשטותן במשקי עופות, פינות חי וציפורי נוי.

היחידה פועלת תחת שלוש כותרות: בריאות העופות, בריאות הציבור ורווחת העופות.

האכיפה מתבצעת בתחומי פעילות מגוונים כגון ביקורות חיסונים בפועל, ביקורות מסמכים, דיגום ביולוגי לאיתור מוקדם של מחוללי מחלות, ביקורות במדגריות, רישוי ותפעול נכון של לולים, בטיחות ביולוגית​, ניטור סלמונלה, ניטור שפעת, ניטור שאריות כימיות במוצרי הלול, פיקוח על צוותי חיסון, ימי עיון והדרכה וכן פיקוח על יבוא ויצוא של עופות. 

החוקים והתקנות המהווים בסיס לפעילות המערך הם פקודת מחלות בעלי חיים, תקנות מחלות בעלי חיים, חוק צער בעלי חיים, פיקוח מצרכים ושירותים, ניו קסל ועוד.

פעילות הפיקוח והאכיפה בענף הלול הייתה משולבת בעבר במערכת של המועצה לענף הלול. כיום פועל מערך בריאות העופות באופן עצמאי במסגרת השירותים הווטרינריים תוך התמודדות עם מגוון הנושאים שבאחריותו. 

מערך בריאות העוף בשירותים הווטרינריים מקיים קשרי עבודה מקצועיים עם גופים ממשלתיים וציבוריים חוץ משרדיים, ביניהם המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות, משרד הבריאות, המועצה לענף הלול, ארגון המגדלים ועוד.

תרשים ארגוני של ענף הלול של השירותים הווטרינריים 

מערך בריאות עופות (שו"ט)

 

 

 

 

הודעה ללולנים, דצמבר, 2018שירותים וטרינריים;מערך בריאות בעלי חיים;בריאות בעלי חיים;המזון שאנחנו אוכליםשירותים וטרינריים;מערך בריאות עופות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2018/Pages/mico_dec-2018.aspxהודעה ללולנים, דצמבר, 201816/12/2018 22:00:00{99aa8c4d-e08d-44dc-ba66-f8a2a36730c7}3ec21183-9146-4c95-b281-c143aa079bb212
הודעה ללולנים - נובמבר, 2018שירותים וטרינריים;בריאות בעלי חיים;ענפי בעלי חיים;המזון שאנחנו אוכליםמערך בריאות עופות (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2018/Pages/mico_nov_2018.aspxהודעה ללולנים - נובמבר, 201820/11/2018 22:00:00{99aa8c4d-e08d-44dc-ba66-f8a2a36730c7}3ec21183-9146-4c95-b281-c143aa079bb211
הודעה ללולנים - אוקטובר, 2018​​​​בריאות בעלי חיים;בריאות עופות;המזון שאנחנו אוכלים;שירותים וטרינריים;עופותמערך בריאות עופות (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2018/Pages/mico_october_18.aspxהודעה ללולנים - אוקטובר, 2018​​​​16/10/2018 21:00:00{99aa8c4d-e08d-44dc-ba66-f8a2a36730c7}3ec21183-9146-4c95-b281-c143aa079bb210
אזורים, משקים וישובים הנגועים במחלת ניוקסל - 25.1.2018שירותים וטרינריים;עופות;בריאות עופות;בריאות בעלי חיים;המזון שאנחנו אוכליםשירותים וטרינריים;מערך בריאות עופות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2018/Pages/newcasel_places_25-1-2018.aspxאזורים, משקים וישובים הנגועים במחלת ניוקסל - 25.1.201824/01/2018 22:00:00{1d1e2b19-ecab-4735-bfbd-51bc94630a93}17dbe578-56be-4296-bbce-35c38cc3f6c52

 

 

ד"ר כץ רםד"ר כץ רם{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466358כץ רםרופא וטרינר ממשלתי;מנהל איזור צפון03-968179003-9688902RamK@moag.gov.il
ד"ר נגר שגיתד"ר נגר שגית{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466397נגר שגיתרופאה וטרינרית ממשלתית;מנהלת מרחב דרום03-9688916 03-9681792sagitn@moag.gov.il
טולדו אוסנתטולדו אוסנת{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466325טולדו אוסנתרכזת לשכה03-9681790 03-9681790osnatt@moag.gov.il
מקונן בילימקונן בילי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466948מקונן בילימפקח מרחב דרום03-9688916 BiliM@moag.gov.il

 

 

הודעה ללולנים - ספטמבר, 2018​​​​https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2018/Pages/september_2018.aspxהודעה ללולנים - ספטמבר, 2018​​​​22/09/2018 21:00:00
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.10.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/newcastle_19-10-17.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 19.10.1718/10/2017 21:00:00
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 17.8.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/newcastl_17-8-17.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 17.8.1721/08/2017 21:00:00
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 22.6.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/newcastle_22-6-17.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 22.6.1721/06/2017 21:00:00

 

 

 

 

דיווח רופא וטרינר על חשד למחלה מדבקת / תמותה חריגהבריאות בעלי חיים;בריאות עופות;מחלות עופות;עופותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/tofes_divuah_rofe.aspxדיווח רופא וטרינר על חשד למחלה מדבקת / תמותה חריגהחשד למחלה מדבקת / תמותה חריגה
טופס בקשה לשינויים במדגרהבריאות בעלי חיים;בריאות עופות;עופותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/shinuim_medgera.aspxטופס בקשה לשינויים במדגרהטופס בקשה לשינויים במדגרה
טופס בקשה להיתר הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטהבריאות בעלי חיים;בריאות עופות;עופותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/heyter_hozaat_ofot_memeshek_revia_leshchita.aspxטופס בקשה להיתר הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטהטופס בקשה להיתר הוצאת עופות ממשק רביה לשחיטה
טפסי בקשות בנושאי משקים בהסגר בשל שפעת העופותבריאות בעלי חיים;בריאות עופות;עופותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/bakashot_ezor_hesger.aspxטפסי בקשות בנושאי משקים בהסגר בשל שפעת העופותטפסי בקשות בנושאי משקים בהסגר בשל שפעת העופות
טופס בקשה להעברת עופות ברדיוס מ- 3-10 ק"מ ממוקד שפעת עופות ממשק למשקבריאות בעלי חיים;בריאות עופות;עופותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/tfasim/Pages/bakasha_lehaavarat_ofot.aspxטופס בקשה להעברת עופות ברדיוס מ- 3-10 ק"מ ממוקד שפעת עופות ממשק למשק

 

 

 

 

הוראות חיסון 2014 לבעלי כנף בפינות חי, משקי ילדים, גני חיות ועופות חצרhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/horaot_hisun_baaley_kanaf.aspxהוראות חיסון 2014 לבעלי כנף בפינות חי, משקי ילדים, גני חיות ועופות חצר13/12/2014 22:00:00
נהלים להעברת (הוצאה והכנסה) בעלי כנף מתוך, בתוך או לתוך אזורים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסלhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_11_havara_baaley_kanaf.aspxנהלים להעברת (הוצאה והכנסה) בעלי כנף מתוך, בתוך או לתוך אזורים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל04/01/2011 22:00:00
נוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/hamatat_ofot.aspxנוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חיים
נוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_pizuim_ofot.aspxנוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חיים

 

 

חוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/hok_rofim_vet_91.aspxחוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991
חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/hok_zar_baaley_haim_1994.aspxחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994
חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשנד-1994https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/hok_zar_baaley_haim_nisuim_1994.aspxחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשנד-1994
חוק החומרים המסוכנים, תשנג-1993https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_hahomarim_hamesukanim1993.aspxחוק החומרים המסוכנים, תשנג-1993