2012


במסגרת החלטת השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה ליישם את תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל) התשמ"ב 1982, מותקנת בימים אלה, בשיתוף עם המועצה לענף הלול, בכל מדגריות הרבייה הכבדה - תוכנה המנפיקה תעודות משלוח ממחושבות; החל מה 01 באוגוסט 2012 מותקנת התוכנה ומופעלת בכל מדגריות הרבייה הכבדה.


להודעה המלאה