2013

כחלק מסדרת פעולות להעלאת המוכנות ולהתמודדות יעילה עם מחלת שפעת העופות בישראל, משרד החקלאות מתרגל התמודדות עם גילוי המחלה באזור הצפון.
אזור הצפון מאופיין בצפיפות רבה של משקים מהשלוחות השונות (מטילות, פטמים, הודים ורבייה). התפרצות של מחלת שפעת העופות באחד מהלולים עלולה להתפשט במהירות למשקים סמוכים, ומפה נובעת החשיבות הרבה לתרגול ההתמודדות וביעור המחלה במהירות באזור זה. ענף הלול מהווה כ- 17% מכלל ענפי החקלאות בישראל, נתח נכבד מאחוז זה נמצא באזור הצפון - כ- 65% מלולי המטילות וכ- 25% ממשקי הפטמים. אזור הצפון מייצר כשני מיליארד ביצים וכ- 100,000 טון פטמים מדי שנה, המשווקים לציבור הרחב בישראל.

במהלך התרגיל יבדקו השינויים שבוצעו בהיערכות המשרד מאז התפרצות המחלה בישראל במרץ 2006, יבחנו שיטות לטיפול מהיר ויעיל במחלה, ריענון ושדרוג נהלי עבודה וכן תיבדק רמת המוכנות, על מנת להמשיך ולשפרה.
התרגיל ייערך בחוות פטם בקיבוץ ברעם במשך יומיים, ויתחיל ביום שני ה- 6.5.13 ויסתיים ביום שלישי ה- 7.5.13.

הפעם האחרונה שהתגלתה מחלת שפעת העופות בישראל הייתה במהלך חודש מרץ שנה שעברה (2012), ולפני כן בשנים 2011, 2010 ו- 2008. הפעם הראשונה שהתגלתה המחלה בישראל הייתה בשנת 2006. בכל הפעמים המחלה טופלה ביעילות ובמהירות, גם בקני מידה בינלאומיים, עד למיגורה.

במשרד החקלאות שוקדים על תהליכי היערכות לקראת אפשרות של התפרצות נוספת של המחלה בישראל. במסגרת ההיערכות: שודרגו הנהלים הקיימים להתמודדות עם המחלה, והותוו דרכי פעולה במקרה שהמחלה תגיע שוב לישראל; נערך פרויקט מיפוי לולים כלל ארצי מקיף, הכולל מידע על כל הלולים הפעילים הקיימים בישראל. מידע זה ישמש את אנשי המשרד בעת התגלות המחלה; נחתמו התקשרויות עם קבלני ביצוע לייעול העבודה ולזירוזה ונקנה ציוד להתמודדות מהירה עם המחלה.תרנגולת

 

 

שני מקרים נוספים של שפעת עופות התגלו ביממה האחרונה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Avian_influenza_2.aspxשני מקרים נוספים של שפעת עופות התגלו ביממה האחרונה
שני מקרים נוספים של שפעת עופות התגלו ביממה האחרונהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/update_avian_influenza.aspxשני מקרים נוספים של שפעת עופות התגלו ביממה האחרונה
שפעת עופות התגלתה בלול בקיבוץ מענית במועצה האזורית מנשה - ניתן להמשיך ולצרוך עופות וביציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/H5N8_flu.aspxשפעת עופות התגלתה בלול בקיבוץ מענית במועצה האזורית מנשה - ניתן להמשיך ולצרוך עופות וביצים