2014

החל מיום 1.6.14, יעודכנו התנאים למתן היתרים, ויוסף התנאי לפיו על ההובלה להתבצע בהתאם לתקנות שהותקנו לפי פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ"ה - 1985 ולפי חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד - 1994.

למידע המלא