2014


בכדי לצפות את התנהגותם של חומרי חיטוי עיקריים בשימוש, באפשרותכם להיעזר בטבלת ההמחשה המצורפת.
לצפייה בטבלה