2014

בין ה 1 ל-3 ביוני יערך בישראל מבדק מטעם הקהילה האירופית, בכל שרשרת יצור העופות מהלול ועד הצרכן. הביקורת תבדוק את עמידתנו בכל דרישות האיכות, בטיחות ורווחת בעלי חיים המפורטות בתקנות האירופאיות וזאת כתנאי להמשך היצוא למדינות אירופה. הביקורות תתרכזנה בכל התשתיות החוקיות, התקנות והנהלים ויישום מערכות הפיקוח בכל רמות הגידול והשיווק.

למידע המלא