2014


האזורים, הישובים ברשימה מטה הוכרזו כמקומות נגועים במחלת ניוקסל ו/או שפעת העופות H5N1 על פי פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), תשמ"ה-1985 ו/או תקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הניוקסל), התש"ל-1970.

לרשימת הישובים