2014


כפרות הוא מנהג יהודי עתיק שנערך בערב יום הכיפורים. לפי המסורת, מסובבים תרנגול מעל ראשו של כל יהודי ומצהירים שהתרנגול ילך למיתה, ותמורתו ילך האדם לחיים טובים ולשלום.
לפניכם כללים המאפשרים את קיום המנהג עתיק היומין לצד מניעת הסיכון לבריאות הציבור העלול להיגרם כתוצאה משחיטה ללא פיקוח וטרינרי, ותוך צמצום הסבל הנגרם לעופות למינימום.
לפירוט התנאים להעברת עופות למקום בו מבצעים את מנהג הכפרות והעברת העופות למשחטה
תרנגול