2014

להלן הזמנה ליום העיון השנתי לזכרו של ד"ר עודד פלסר ז"ל, שיתקיים ביום ב', 24/02/14 באולם ההרצאות בבניין
המנהלה של השירותים הווטרינריים החל משעה 14:00.

למידע המורחב