2015


שפעת עופות התגלתה במושב אביאל, סמוך לחדרה. מדובר בלול עופות הודו (הודיים) מבודד. בהתאם לנוהל שפעת במדינות מערביות ובשנים עברו בישראל, העופות הנגועים יומתו ויוטמנו בכדי למנוע התפשטות המחלה.

פירוט אודות מקרים קודמים של שפעת עופות שהתגלו ומוגרו בישראל ניתן למצוא באתר משרד החקלאות.
אם יהיו עדכונים נוספים, תצא הודעה נוספת.
שפעת העופות

 

 

טיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/tuta_nehalet_tmicha_klavim_19.aspxטיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19
הודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_06-10-19.aspxהודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפיים
דיווח המשך 3 ל-O.I.E, קטרת העור - 17.9.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/kateret_or_17-9-19.aspxדיווח המשך 3 ל-O.I.E, קטרת העור - 17.9.19