2015


שפעת עופות התגלתה במושב אביאל, סמוך לחדרה. מדובר בלול עופות הודו (הודיים) מבודד. בהתאם לנוהל שפעת במדינות מערביות ובשנים עברו בישראל, העופות הנגועים יומתו ויוטמנו בכדי למנוע התפשטות המחלה.

פירוט אודות מקרים קודמים של שפעת עופות שהתגלו ומוגרו בישראל ניתן למצוא באתר משרד החקלאות.
אם יהיו עדכונים נוספים, תצא הודעה נוספת.
שפעת העופות

 

 

מקרה כלבת מספר 18 לשנת 2020 – בפרה בפסוטהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_18.aspxמקרה כלבת מספר 18 לשנת 2020 – בפרה בפסוטה
הנחיות למגדל בעת בדיקת סלמונלה בלולי הטלהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/hanhayot_megadel.aspxהנחיות למגדל בעת בדיקת סלמונלה בלולי הטלה
הודעה לגבי שימוש בתרופה המכילה בציטריצין (Bacitracin) בעופות המיועדים ליצוא למדינות האיחוד האירופאיhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2020/Pages/citracinB.aspxהודעה לגבי שימוש בתרופה המכילה בציטריצין (Bacitracin) בעופות המיועדים ליצוא למדינות האיחוד האירופאי