2015


שפעת עופות התגלתה במושב אביאל, סמוך לחדרה. מדובר בלול עופות הודו (הודיים) מבודד. בהתאם לנוהל שפעת במדינות מערביות ובשנים עברו בישראל, העופות הנגועים יומתו ויוטמנו בכדי למנוע התפשטות המחלה.

פירוט אודות מקרים קודמים של שפעת עופות שהתגלו ומוגרו בישראל ניתן למצוא באתר משרד החקלאות.
אם יהיו עדכונים נוספים, תצא הודעה נוספת.
שפעת העופות

 

 

הודעה ללולנים אוקטובר 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/lulanim_9-20.aspxהודעה ללולנים אוקטובר 2020
H5N8 דיווח המשך 2 לOIE מתאריך 15.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-2-H5N8-15-10-20.aspxH5N8 דיווח המשך 2 לOIE מתאריך 15.10.20
הודעת המשך 1 H5N8 בעופות בר 19.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-1-H5N8-wild-animals-19-10-20.aspxהודעת המשך 1 H5N8 בעופות בר 19.10.20