2015

הטיפול בשפעת העופות נמשך, צוותים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ממשיכים היום לטפל במוקד התפרצות המחלה במושב אביאל. במקום כ- 100,000 עופות הודו. להערכת המשרד, לאור גודל הלול והעבודה הנדרשת בשטח, מדובר בעבודה ממושכת בשטח.

במקביל למוקד המחלה באביאל, על מנת למנוע התפשטות המחלה, על פי הנהלים הבינלאומיים, יומת ויוטמן גם  לול נוסף ברדיוס 3 ק"מ, גם הוא במושב אביאל, לולים נוספים בטווח 10 ק"מ מנוטרים.
כרגע מדובר במוקד אחד בו התגלתה המחלה. המשרד ממשיך ועוקב אחר כלל משקי העופות בארץ.

פירוט נוסף על המחלה ומקרים בשנים קודמות שמוגרו בישראל, לנוחיותכם ההודעה הקודמת ותמונות.
 

 

מקרה כלבת מספר 18 לשנת 2020 – בפרה בפסוטהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_18.aspxמקרה כלבת מספר 18 לשנת 2020 – בפרה בפסוטה
הנחיות למגדל בעת בדיקת סלמונלה בלולי הטלהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/hanhayot_megadel.aspxהנחיות למגדל בעת בדיקת סלמונלה בלולי הטלה
הודעה לגבי שימוש בתרופה המכילה בציטריצין (Bacitracin) בעופות המיועדים ליצוא למדינות האיחוד האירופאיhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2020/Pages/citracinB.aspxהודעה לגבי שימוש בתרופה המכילה בציטריצין (Bacitracin) בעופות המיועדים ליצוא למדינות האיחוד האירופאי