2015

הטיפול בשפעת העופות נמשך, צוותים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ממשיכים היום לטפל במוקד התפרצות המחלה במושב אביאל. במקום כ- 100,000 עופות הודו. להערכת המשרד, לאור גודל הלול והעבודה הנדרשת בשטח, מדובר בעבודה ממושכת בשטח.

במקביל למוקד המחלה באביאל, על מנת למנוע התפשטות המחלה, על פי הנהלים הבינלאומיים, יומת ויוטמן גם  לול נוסף ברדיוס 3 ק"מ, גם הוא במושב אביאל, לולים נוספים בטווח 10 ק"מ מנוטרים.
כרגע מדובר במוקד אחד בו התגלתה המחלה. המשרד ממשיך ועוקב אחר כלל משקי העופות בארץ.

פירוט נוסף על המחלה ומקרים בשנים קודמות שמוגרו בישראל, לנוחיותכם ההודעה הקודמת ותמונות.
 

 

הודעה ללולנים אוקטובר 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/lulanim_9-20.aspxהודעה ללולנים אוקטובר 2020
H5N8 דיווח המשך 2 לOIE מתאריך 15.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-2-H5N8-15-10-20.aspxH5N8 דיווח המשך 2 לOIE מתאריך 15.10.20
הודעת המשך 1 H5N8 בעופות בר 19.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-1-H5N8-wild-animals-19-10-20.aspxהודעת המשך 1 H5N8 בעופות בר 19.10.20