2015

הטיפול בשפעת העופות נמשך, צוותים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ממשיכים גם היום לטפל במוקד התפרצות המחלה במושב אביאל. כמו כן, טופלו 2 לולים נוספים ברדיוס 3 ק"מ. במקום כ- 100,000 עופות הודו, ולכן להערכת המשרד לאור גודל הלול והעבודה הנדרשת בשטח, מדובר בעבודה ממושכת בשטח.
כל הלולים בישראל ממשיכים להיות במעקב כפי שקורה בשגרה, ולולים בטווח 10 ק"מ ממוקד המחלה מנוטרים.
במקביל, בדיקות שהגיעו לישראל מהרשות הפלשתינאית התגלו חיוביות לשפעת עופות. מדובר בעופות הודו ממשק באזור נפת ג'נין. מוקד המחלה בנפת ג'נין אינו סמוך לגבול ישראל, וברדיוס 3 ו- 10 ק"מ אין ישובים בתחומי המדינה. משרד החקלאות ופיתוח הכפר מהדק את שיתוף הפעולה עם הרשות הפלשתינאית, אשר קיבלה את הנחיות משרד החקלאות לטיפול במחלה.
במקביל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר הידק את הפיקוח במעברי הגבול עם הרשות.
פירוט נוסף על המחלה ומקרים קודמים


 

 

הודעה ללולנים אוקטובר 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/lulanim_9-20.aspxהודעה ללולנים אוקטובר 2020
H5N8 דיווח המשך 2 לOIE מתאריך 15.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-2-H5N8-15-10-20.aspxH5N8 דיווח המשך 2 לOIE מתאריך 15.10.20
הודעת המשך 1 H5N8 בעופות בר 19.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-1-H5N8-wild-animals-19-10-20.aspxהודעת המשך 1 H5N8 בעופות בר 19.10.20