2015

בימים אלו של חשש להתפרצות שפעת העופות יש לעשות כל מאמץ כדי למנוע את התפשטות המחלה. עיקר המניעה הינה בתחום היכולת של המגדל. מדריך זה בא להציג את אמצעי המניעה והבטיחות שעל הלולן לנקוט כדי לעזור במניעת התפשטות המחלה וכן את אשר מוטל עליו לעשות במקרה של התפרצות המחלה במשקו או במשק סמוך הגורם לכך שיהיה צורך להשמיד את כל העופות בו.למדריך להתנהגות בזמן שפעת עופות

 

 

הודעה ללולנים, דצמבר, 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2018/Pages/mico_dec-2018.aspxהודעה ללולנים, דצמבר, 2018
מחלת הלישמניה: משרד החקלאות נעתר לבקשת בית המשפט ויציג בפני העמותות דרישות למתקן המתאים לבידוד בעלי החיים הנגועים במחלת הלישמניה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/mahalat_hlishmania.aspxמחלת הלישמניה: משרד החקלאות נעתר לבקשת בית המשפט ויציג בפני העמותות דרישות למתקן המתאים לבידוד בעלי החיים הנגועים במחלת הלישמניה