2015

בימים אלו של חשש להתפרצות שפעת העופות יש לעשות כל מאמץ כדי למנוע את התפשטות המחלה. עיקר המניעה הינה בתחום היכולת של המגדל. מדריך זה בא להציג את אמצעי המניעה והבטיחות שעל הלולן לנקוט כדי לעזור במניעת התפשטות המחלה וכן את אשר מוטל עליו לעשות במקרה של התפרצות המחלה במשקו או במשק סמוך הגורם לכך שיהיה צורך להשמיד את כל העופות בו.למדריך להתנהגות בזמן שפעת עופות

 

 

סיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - אפריל, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/salmonela_hatala_4-20.aspxסיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - אפריל, 2020
עמדת השירותים הווטרינריים בנושא קורונה בבעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/corona_pets_23-04-20.aspxעמדת השירותים הווטרינריים בנושא קורונה בבעלי חיים
מפות לולים נגועים בסלמונלה בישראל, לשנים 2017-2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/lulim_salmonela_shnati.aspxמפות לולים נגועים בסלמונלה בישראל, לשנים 2017-2019