2015

בימים אלו של חשש להתפרצות שפעת העופות יש לעשות כל מאמץ כדי למנוע את התפשטות המחלה. עיקר המניעה הינה בתחום היכולת של המגדל. מדריך זה בא להציג את אמצעי המניעה והבטיחות שעל הלולן לנקוט כדי לעזור במניעת התפשטות המחלה וכן את אשר מוטל עליו לעשות במקרה של התפרצות המחלה במשקו או במשק סמוך הגורם לכך שיהיה צורך להשמיד את כל העופות בו.למדריך להתנהגות בזמן שפעת עופות

 

 

הנחיות לשיפור הבטיחות הביולוגית במשקי עופותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/hanhayot_ofot.aspxהנחיות לשיפור הבטיחות הביולוגית במשקי עופות
אזורים וישובים רשומים כמקומות נגועים בשפעת העופות - 18.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/18-10-2020__ezorim_shapaat_ofot.aspxאזורים וישובים רשומים כמקומות נגועים בשפעת העופות - 18.10.20
מקרה כלבת מספר 29 – בתן, בקיבוץ יראוןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevt_29.aspxמקרה כלבת מספר 29 – בתן, בקיבוץ יראון